Wat is een koud dak?

Een koud dak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de onderzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich direct bovenop de dragende constructie. De dragende constructie bevindt zich dus aan de koude zijde van de isolatie. Een "koud" of "warm dak" heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot, een "omgekeerd dak" heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van de dakbedekking (bijvoorbeeld dakpannen).
 
Een dergelijke constructieopbouw is weliswaar geventileerd, maar wordt bouwfysisch afgeraden in verband met de condensatieproblemen, zoals het rotten van de dakvloer, doordat er condensatie in de isolatielaag optreedt en het ingesloten vocht niet meer uit de constructie kan. 

Warm dakWat is een warm dak?

Een warm dak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie is aangebracht (boven beton, of balklagen en dakbeschot). De waterkerende laag (de dakbedekking) bevindt zich boven de isolatie. Een "warm" of "koud" dak heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot, een "omgekeerd dak" heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van de dakbedekking (bijvoorbeeld dakpannen).
 
Het warme dak is de meest voorkomende methode van dakisolatie (vooral bij platte daken) en bouwfysisch ook het meest veilig. Er zijn weinig dakdoorvoeren en dus ook weinig doorbrekingen van de isolatielaag.

BallastWat wordt bedoeld met ballast?

Een ballastlaag is meestal een laag  grind of tegels als gewicht om bij een plat dak het dakbedekkingpakket op zijn plaats te houden en om de dakbedekking tegen UV-straling te beschermen (door UV-straling veroudert de bitumen dakbedekking sneller). Tegels worden ook wel gebruikt als looppad ter bescherming van de dakbedekking (plaats die tegels altijd op tegeldragers) en aan de randen van het dak om te vermijden dat het grind bij een zware storm van het dak rolt; op 25 januari 1992 gebeurde dat in West-Nederland bij een storm met orkaankracht.
 
Ballastlagen dienen in het kader van de windbelasting berekend te worden, d.w.z. er moet een juiste hoeveelheid ballast aan grind of tegels aanwezig zijn. De algemene regel is dat de ballastlaag minimaal 60 kg/m2 moet zijn. Bij een te kleine hoeveelheid ballast wordt de dakbedekking door de wind van de ondergrond getrokken. Nadeel van de toepassing van tegels is dat deze niet op het dak te "blazen" zijn zoals grind en dat het weer extra massa is op het dak.

 

Copyright © 2018 Brander Dakwerken. All Rights Reserved.